Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
OGÓLNE INFORMACJE
PROCES I METODY WDROŻENIA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego to takie ważne?

System zarządzania kompetencjami łączy wizję urzędu w przyszłości z rozwiązaniami pozwalającymi na diagnozę stanu aktualnego. Dobrze przygotowany system pozwala więc konsekwentnie prowadzić urząd ze stanu obecnego do precyzyjnie zdefiniowanego stanu w przyszłości.

Dlatego w Orange Hill z równym zaangażowaniem skupiamy się na aspekcie definiowania wymagań, jak i na aspekcie diagnostycznym (w tym monitorującym). Bez rzetelnego ich przygotowania nie może być bowiem mowy o postawieniu przed organizacją ambitnych i adekwatnych celów, ani nie może być mowy o skutecznych planach rozwoju.

Kluczowe znaczenie systemu dla procesów HR

System zarządzania przez kompetencje leży w centrum wszystkich procesów zarządzania personelem. Jest on punktem odniesienia dla procesu rekrutacji, rozwoju (w tym IPRZ), oceny etc. Jest też elementem planowania strategicznego w urzędzie. Pełni funkcję integrującą dla pozostałych systemów.


Z perspektywy organizacji system pozwala skuteczniej realizować jej cele, jest elementem planowania strategicznego, pozwala przygotować się do wyzwań przyszłości, optymalizować działania, zwiększać efektywność.


Z perspektywy osób zarządzających dostarcza jasnych wskazówek dotyczących kierunków rozwoju pracowników, ułatwia korzystanie z pozostałych procesów, będąc wsparciem w selekcji, procesie budowania ścieżek rozwoju, procesie oceny etc. Pozwala także na zachowanie spójności działań HR-owych pomiędzy zarządzającymi (standaryzacja) i unikać błędów.


Z perspektywy pracowników daje wytyczne dotyczące wymagań, jakie stawia przed nimi organizacja. Jest też gwarancją stabilności i klarowności oczekiwań.


System zarządzania przez kompetencje znajduje zastosowanie zarówno w administracji samorządowej, jak i rządowej. W administracji rządowej jest kluczowym elementem obowiązkowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Może być przy tym wdrażany w sytuacji, w której urząd dysponuje już wybranymi rozwiązaniami z zakresu HR. Wówczas ma on charakter integrujący dotychczasowe rozwiązania.


Założeniem Orange Hill jest proponownie takich rozwiązań, które korzystają z istniejących aktualnie w urzędzie, sprawdzonych systemów. Celem jest bowiem wspieranie, uzupełnianie rozwiązań, a nie „rozpoczynanie wszystkiego od nowa”.

Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95