Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
OGÓLNE INFORMACJE
PROCES I METODY WDROŻENIA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego model Efektywnego Procesu Rozwojowego (EPRTM) jest skuteczny?

U podstaw opracowania modelu EPRTM stało nasze przekonanie, iż:

  • urzędom zależy na tym, aby szkolenia były efektywne; urzędy chcą się rozwijać poprzez rozwój kompetencji swoich pracowników;
  • przełożeni chcą widzieć po szkoleniu zmianę „na plus”, nie chcą delegować pracowników na szkolenie dla samego faktu szkolenia się;
  • uczestnicy nie chcą szkoleń, po których „i tak nic się nie zmieni”;
  • komórki kadrowe chcą koordynować proces rozwoju, ale nie mogą przyjmować odpowiedzialność za jego efekty;
  • wykonawcy szkoleń chcą być partnerem w rozwoju, a nie tylko dostawcą.

Opierając się na uznanych modelach efektywności (m.in. Kirkpatricka, Philipsa), zdefiniowaliśmy model pozwalający na wdrożenie w urzędzie rozwiązań podnoszących efektywność działań rozwojowych (nie tylko szkoleniowych).

W modelu EPRTM skupiliśmy się przede wszystkim na efektach, jakie mają przynieść działania rozwojowe (szkolenia, doradztwo, coaching, samorozwój). To oczekiwane efekty na poziomie całego urzędu są dla nas punktem wyjścia, pozwalającym określić, czy faktycznie odniesiono sukces. Osiągnięcie zaplanowanych efektów możliwe jest dzięki pozytywnej zmianie w zachowaniach, która nie nastąpi bez podniesienia kompetencji pracowników. Gwarancją zmiany w poziomie kompetencji jest tymczasem odpowiednie nastawienie pracowników.

Tak rozumiejąc proces rozwojowy, możliwe jest zdefiniowanie czterech poziomów celów, które musi spełnić Efektywy Proces Rozwojowy.


Kluczowe znaczenie modelu dla podniesienia efektywności

Model EPRTM ma zastosowanie wówczas, gdy urzędowi zależy na uzyskaniu pewności, iż prowadzone działania rozwojowe wśród pracowników (np. szkolenia) są realnie efektywne. Pozwala także jasno określić odpowiedzialność za osiągnięcie efektów tych działań, w tym wyraźnie włącza w proces rozwojowy wykonawcę usług rozwojowych (np. firmę szkoleniową), czyniąc go współodpowiedzialnym za osiągnięcie planowanych efektów, nie tylko za sam fakt przeprowadzenia szkolenia.

W modelu EPRTM opisaliśmy szczegółowo metodykę postępowania, role poszczególnych uczestników, przykładowe narzędzia, których wykorzystanie pozwoli na pomiar efektów działań rozwojowych.

Model ma znaczenie zatem dla oceny funkcjonowania urzędu jako całości, pozwala udokumentować zasadność realizacji działań rozwojowych, jest czynnikiem pozwalającym budować racjonalne plany szkoleniowe.

Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95