dołącz do nas
Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.
Co nowego!

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?


Co nowego!

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

„Cel – Pal” czy „Pal – Cel”?

Jeżeli motywujemy „ponieważ motywowanie jest ważne”, a nie dlatego, że wiemy, dokąd nas to ma zaprowadzić – nie powinniśmy być zaskoczeni, iż niewiele się zmienia.

Co bowiem miało się zmienić?

Cele, które chcemy osiągnąć poprzez motywowanie pracowników mogą być nie tylko różne, ale czasem wręcz trudne do pogodzenia. Dla przykładu, czy naszym celem jest zmotywowanie personelu do większej współpracy, gdyż tą drogą zwiększymy wydajność w realizacji powtarzalnych zadań? Czy skupimy się raczej na innowacyjności i samodzielności, gdyż liczymy, że w ten sposób wypracujemy nowe rozwiązania?

Określenie celu, dzięki któremu chcemy motywować pracowników, zawsze będzie kluczowe. Motywowanie bowiem nigdy nie jest celem samym w sobie. Jest zawsze środkiem prowadzącym do osiągnięcia celu. To cele powinny determinować nasze działania. Niestety, często zaczynamy od działań. Prawdopodobnie oczekujemy, iż jakiś cel osiągniemy. Podążając tą drogą trudno spodziewać się wymiernych efektów.

 

Dlaczego? Jak? Co?

Przyjrzyjmy się koncepcji S. Sinek’a wyrażonej w książce „Start with Why. How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action”. Możemy ją sprowadzić do prostego zalecenia: jeśli chcesz naprawdę być liderem, chcesz być inspirujący, na początek odpowiedz sobie na pytanie „dlaczego?” („co chcesz osiągnąć?”). Dopiero gdy poznasz odpowiedź na to pytanie – zastanów się „jak” chcesz tego dokonać. Na samym zaś końcu szukaj odpowiedzi na pytanie „co konkretnie chcesz zrobić?” („jakie kroki należy podjąć?”). Jak rozumieć jednak te wskazówki?


Otóż, zanim udamy się na szkolenie, powinniśmy najpierw klarownie zdefiniować cel, jaki chcemy osiągnąć dzięki zmotywowaniu pracowników. Powinniśmy też określić to, po czym poznamy, iż ten cel udało nam się osiągnąć.

Drugim krokiem jest odpowiedź na pytanie o to, jak zamierzamy ten cel osiągnąć (sposób). To wymaga jednak dobrej znajomości zarówno samej organizacji (zwłaszcza jej ograniczeń), jak i pracowników, których chcemy motywować. Osiągnięcie wymiernych celów wymagać będzie zapewne zróżnicowania działań podejmowanych w stosunku do poszczególnych osób. Brak dobrego przygotowania na tym etapie może sprawić, iż nasze działania wywołają wręcz odwrotny skutek od tego, jaki oczekiwaliśmy.

Dopiero w ostatnim etapie powinniśmy podjąć decyzję o wyborze instrumentarium konkretnych technik motywacyjnych, które najskuteczniej wpiszą się w zaplanowany przez nas sposób postępowania i warunkujące go cele.

 

Celem szkolenia nie powinno być „podniesienie kompetencji, lecz osiągnięcie efektów, które przybliżą nas do zmiany. Zatem szkolenie jest tylko zwieńczeniem procesu, który w obszarach rozwojowych rozpoczyna się znacznie wcześniej.

 

JAK SIĘ SZKOLIĆ?

Powyższe refleksje mają niebagatelne znaczenie dla samego procesu rozwojowego. Oto bowiem zamiast pójść na szkolenie i zdobywać ogólne kompetencje z zakresu motywowania, które później być może wykorzystamy („just in case”), powinniśmy poszukiwać tylko tych umiejętności, które w określonym miejscu i czasie realnie zastosujemy („just in time”). Te konkretne umiejętności gwarantują nam, iż w możliwie najefektywniejszy sposób osiągniemy zaplanowaną zmianę, a poprzez nią – oczekiwany efekt.

Celem szkolenia nie powinno być zatem tradycyjnie „podniesienie kompetencji”. Proces szkoleniowy jest bowiem szerszym pojęciem ukierunkowanym na osiągnięcie zdefiniowanych efektów („w jakim celu?”), które planujemy osiągnąć poprzez zmianę w naszym dotychczasowym działaniu („w jaki sposób?”). To właśnie świadomość zaplanowanej zmiany w naszych działaniach pozwoli adekwatnie określić, które obszary naszego deficytu kompetencyjnego wymagają interwencji szkoleniowej, czyli – które kompetencje powinniśmy rozwinąć, a które niekoniecznie.

Powyższe oznacza także, że proces rozwojowy powinien rozpocząć się na długo przed szkoleniem. Wymaga on uprzedniego zdefiniowania jasnego kierunku oraz oczekiwanych i możliwych do wprowadzenia zmian w naszych zachowaniach (działaniach). Określenie tych wymagań może wiązać się z koniecznością np. analiz profili motywacyjnych zespołu, uwarunkowań organizacyjnych, czy też naszego własnego stylu motywowania i pracy z ludźmi. Konieczne będzie także rzetelne określenie naszych deficytów kompetencji, jednak tylko w tym obszarze, który jest istotny z punktu widzenia stawianych sobie celów i sposobów, w jaki chcemy je osiągnąć (by tą drogą dostosować program szkolenia).

I w końcu – powyższe założenia oznaczają, iż sam udział w szkoleniu nie kończy procesu, zaczyna właściwy etap wdrożenia zmiany. Niezbędne jest tu dodatkowe wsparcia wdrożeniowe i monitoring rezultatów. Wówczas możemy liczyć na to, iż proces będzie efektywny, a motywowanie skuteczne.Tomasz Dąbrowski
Specjalizuje się m. in. we wdrożeniach systemów wspierających zarządzanie personelem

Co nowego!

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...


Co nowego!

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.


Co nowego!

Wyzwania HR w administracji publicznej – dziękujemy za udział w konferencji

Wraz z Golden Training zrealizowaliśmy konferencję poświęconą nowym trendom oraz wyzwaniom w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, przed którymi stają urzędy.

Nasi eksperci – Agnieszka Pilińska-Kępowicz, Paulina Małecka-Lewald i Tomasz Dąbrowski – podsuwali rozwiązania problemów mogących się pojawić podczas codziennej pracy przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.


Co nowego!

Kolejne wdrożenia systemów zarządzania przez kompetencje

W kwietniu 2014 r. eksperci Orange Hill zakończyli prace związane z opracowaniem systemów zarządzania przez kompetencje, dedykowanych urzędom: Gminy Kamień i Gminy Niwiska. Dokonali diagnozy kompetencji pracowników urzędów oraz przygotowali kompetencyjne opisy stanowisk.


Co nowego!

JIM KIRKPATRICK PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!

Jim Kirkpatrick , lider w obszarze oceny efektywności szkoleń, twórca uwspółcześnionego modelu badania efektywności szkoleń wystąpił 15.01.2015 r. w Warszawie na naszej konferencji "Wyzwania HR : Planowanie zmiany i ocena efektów szkoleń".

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę wydarzenia .


Do góry!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.
ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Wyzwania HR w administracji publicznej – dziękujemy za udział w konferencji

Wraz z Golden Training zrealizowaliśmy konferencję poświęconą nowym trendom oraz wyzwaniom w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, przed którymi stają urzędy.

Nasi eksperci – Agnieszka Pilińska-Kępowicz, Paulina Małecka-Lewald i Tomasz Dąbrowski – podsuwali rozwiązania problemów mogących się pojawić podczas codziennej pracy przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Kolejne wdrożenia systemów zarządzania przez kompetencje

W kwietniu 2014 r. eksperci Orange Hill zakończyli prace związane z opracowaniem systemów zarządzania przez kompetencje, dedykowanych urzędom: Gminy Kamień i Gminy Niwiska. Dokonali diagnozy kompetencji pracowników urzędów oraz przygotowali kompetencyjne opisy stanowisk.

JIM KIRKPATRICK PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!

Jim Kirkpatrick , lider w obszarze oceny efektywności szkoleń, twórca uwspółcześnionego modelu badania efektywności szkoleń wystąpił 15.01.2015 r. w Warszawie na naszej konferencji "Wyzwania HR : Planowanie zmiany i ocena efektów szkoleń".

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą atmosferę wydarzenia .

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95