Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
OGÓLNE INFORMACJE
PROCES I METODY WDROŻENIA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego ocena metodą 360 stopni jest skuteczna?

Charakterystyczną cechą oceny kompetencji metodą 360 stopni jest umożliwienie oceny pracownika wszystkim osobom z nim współpracującym – przełożonemu, współpracownikom, podwładnym, a następnie porównaniu tych wyników z samooceną. Wielość perspektyw oceny sprawia, iż tzw. ocena 360 stopni jest jedną z najskuteczniejszych metod oceny kompetencji pracowników.

Siła metody tkwi w liczbie i zróżnicowaniu gromadzonych opinii. Każda opinia jest odzwierciedleniem obserwacji określonego zachowania się osoby poddawanej ocenie (np. dotyczącego sposobu komunikowania się). Obserwacja jest stwierdzeniem faktu występowania (lub nie) określonego zachowania. Jest więc mocno związana z realnym skutkiem (zaobserwowanym przejawem kompetencji), mówi o prawdziwych, rzeczywiście występujących kompetencjach, które są dostrzegane przez współpracowników w codziennej pracy.


O sile zgromadzonych informacji świadczy poniższy przykład.

W realizowanej przez nas w jednym z urzędów miast ocenie każda osoba zarządzająca oceniona została przez wszystkich podwładnych (średnio 5 os.), współpracowników (nie mniej niż 3) i przełożonego. Dokonała też samooceny. Ponieważ arkusz oceny pozwalał na ocenę 32 zachowań (8 kompetencji, każda opisana 4 charakterystycznymi zachowaniami) oznacza to, iż w stosunku do każdej osoby ocenianej zanotowano przeciętnie 288 opinii (ocen cząstkowych; bez samooceny). W przypadku osób zarządzających dużymi zespołami (ponad 10 os.) było to blisko 500 opinii na osobę.


Dodając do tego możliwości porównywania ocen wyrażanych z różnych perspektyw (np. oceny przełożonego z samooceną czy oceną współpracowników) – możliwości pełniejszego zrozumienia słabych i mocnych stron pracownika są ogromne.

Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95