Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
NASZE KNOW-HOW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ZAMÓW

Skuteczny i zintegrowany Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego

Warunkiem skuteczności IPRZ jest powiązanie trzech perspektyw:PRACOWNIKA – aspiracji, wykonywanych zadań, poziomu kompetencji;


BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO – oczekiwań wobec pracownika, dostarczenie narzędzia realnie wspierającego zarządzanie personelem;


URZĘDU – celów i planów rozwojowych, oczekiwań dotyczących jakości wykonywanych zadań oraz możliwości finansowych i organizacyjnych.

Równolegle istotna jest praca z przełożonymi, dostarczenie im umiejętności i (często) przekonania o rzeczywistej korzyści z wykorzystania potencjału IPRZ.

W naszych wdrożeniach uwzględniamy wszystkie powyższe czynniki. W szczególności dbamy o to, aby IPRZ był zintegrowany z innymi, funkcjonującymi procesami ZZL – systemem zarządzania przez kompetencje, ocenami, planami szkoleń, oddelegowaniem na szkolenia etc.

Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95