Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
NASZE KNOW-HOW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ZAMÓW

Dla kogo?

Executive coaching dedykowany jest urzędnikom zajmującym stanowiska kierownicze wyższego szczebla, poszukującym właściwego kierunku własnego rozwoju. Udzielone przez nas wsparcie, oparte na obiektywnej obserwacji i koncepcjach rozwoju osobistego pozwoli na zidentyfikowanie mocnych stron oraz określenie obszarów wymagających doskonalenia.

Adresujemy go również do osób, które potrzebują spojrzeć na siebie z dystansem, chcących dokonać analizy swoich wartości, celów, sposobu zarządzania oraz zachowań, jakie przejawiają w określonych sytuacjach.

Pomagamy klientom w wyznaczaniu i osiąganiu ambitnych celów zawodowych. W trakcie coachingu pracujemy między innymi nad wzrostem wybranych kompetencji, niezbędnych do skutecznego działania na danym stanowisku oraz wygaszaniem starych, nieużytecznych nawyków, pobudzamy do autorefleksji. Obszarem pracy coachingowej mogą też być zagadnienia związane z rozwojem osobistym (tj. odzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, poprawa jakości relacji z innymi ludźmi).


Autorskie podejście

Nasi coachowie skupiają się na pogłębionej analizie roli zawodowej, jaką klient pełni w urzędzie oraz na jego rozwoju w ramach tej roli.

Rozumiejąc, że rola w organizacji stanowi wypadkową oczekiwań osoby oraz organizacji, poprzez coaching wspierający rozwój osobisty uczestnika oddziałujemy jednocześnie na rzecz usprawnienia funkcjonowania urzędu.

Jak pracujemy?


Spotkania odbywają się 1 lub 2 razy w miesiącu, w ustalonych wcześniej terminach. W zależności od preferowanych przez uczestnika form pracy mogą to być spotkania osobiste lub telefoniczne (również przy wykorzystaniu Skype'a).

Każda sesja zaczyna się o ściśle określonej godzinie i trwa 60 lub 90 minut, w zależności od preferencji klienta.
Obowiązuje nas zasada poufności. Tylko coach i klient będą znali treści poruszane podczas spotkań. Organizacja sponsorująca proces coachingu (urząd) otrzyma, po zakończeniu zaplanowanej serii spotkań, krótki raport podsumowujący stopień osiągnięcia celu.
Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95