Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
OGÓLNE INFORMACJE
PROCES I METODY WDROŻENIA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego rzetelna diagnoza kompetencji jest taka ważna?

Bez rzetelnego porównania oczekiwań (jakich kompetencji potrzebujemy?) ze stanem faktycznym (jakimi kompetencjami dysponujemy?) nie da się świadomie ukierunkować rozwoju pracowników.

Trudno jest także odpowiedzieć na pytania:
Czy podejmowane przez urząd działania rozwojowe są efektywne?;
Czy urząd będzie gotowy na przyszłe wyzwania?;
Jakie są słabe, a jakie mocne strony urzędu?;
Jak sformułować plany rozwoju czy plany szkoleń?

Bilans kompetencji powinien być elementem oceny okresowej pracowników administracji publicznej. Może być bezpośrednio realizowany w oparciu o Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych (…), może być także prowadzony na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych.


Kluczowe znaczenie diagnozy kompetencji dla procesów HR

Rzetelny bilans kompetencji jest fundamentem, w oparciu o który ukierunkować można rozwój pracowników i urzędu jako całości.

  • Pozwala zdefiniować deficyty i nadwyżki kompetencji, a poprzez to – wprowadzać plany rozwoju lub planować zmiany w urzędzie.
  • Jest kluczowym narzędziem zarządzania personelem, podstawą do skutecznej informacji zwrotnej.
  • Stanowi podstawę dla planów rozwoju (IPRZ) czy planów szkoleniowych.
  • Pozwala znaleźć słabe i mocne punkty organizacji.
  • Jest elementem świadomego zarządzania wiedzą w organizacji.
  • Pozwala analizować efektywność działań rozwojowych, dzięki cyklicznym porównaniom ocen.


Orange Hill Sp. z o.o. opracowała systemy oceny zarówno dla administracji rządowej (na zlecenie KPRM), jak i samorządowej.

Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95