Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
NASZE KNOW-HOW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ZAMÓW

Główny nacisk kładziemy nie na formalistyczny proces oceny, a na jej wyniki: zrozumienie rzeczywistych słabych i mocnych stron oraz zaproponowanie możliwych do wprowadzenia i istotnych usprawnień.

W naszych wdrożeniach szczególną uwagę zwracamy na:

  • konkretne efekty naszej pracy – realne do wdrożenia, szczegółowo opisane, adekwatne do potrzeb urzędu usprawnienia;
  • redukcję zaangażowania pracowników do niezbędnego minimum;
  • całościowe rozumienie poszczególnych kryteriów oceny, za mniej istotne uznając poszukiwania dowodów i wskaźników w obszarach, które mają znaczenie drugoplanowe lub są oczywiste;
  • traktowanie oceny jako rozwiązania, które ma pomóc urzędowi, a nie utrudniać pracę.

W trójfazowym modelu współpracy główny akcent kładziemy zatem na fazę przygotowania i wdrożenia planu doskonalenia. Za wdrożenie CAF z sukcesem uznajemy takie, które wprowadziło do urzędu wymierną i potrzebną zmianę.

Model Caf
Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95