Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
KMA_admin
KORZYŚCI
MOŻLIWOŚCI
PROCES AUDYTU
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Metodologia KMA_adminTM zakłada trójstopniowy audyt systemu zarządzania wiedzą, którego kluczowym elementem jest wykorzystanie narzędzia do badania opinii pracowników na temat procesów zarządzania wiedzą funkcjonujących w organizacji.


Opinie pracowników są w modelu KMA_adminTM szczególnie ważne, gdyż pozwalają na zdiagnozowanie faktycznej realizacji postulatów zarządzania wiedzą. Jest to zatem kluczowy krok dla zweryfikowania praktyki w tym zakresie, ale też prognozowania szans i zagrożeń dla ewentualnych usprawnień.


Model KMA_adminTM oparty jest na podejściu procesowym, w którym wyróżnionych zostało sześć podstawowych wymiarów (procesów) zarzadzania wiedzą:


  • lokalizowanie wiedzy,
  • pozyskiwanie wiedzy,
  • rozwijanie` wiedzy,
  • dzielenie się i rozpowszechnianie wiedzy,
  • wykorzystywanie wiedzy,
  • zachowywanie wiedzy.

Wyróżnione wymiary mają przy tym ścisły związek z obszarami wspomagającymi (technologia, strategia, kultura organizacyjna), jednocześnie z nich wynikając i – w pewnym sensie - także na nie wpływając. Jest to zatem sytuacja sprzężenia zwrotnego, które powinno być brane pod uwagę podczas interpretacji danych.

Na każdym etapie audytu odnosimy się do wszystkich powyższych wymiarów, uzyskując spójny i kompletny obraz organizacji.

Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95