Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
DLACZEGO
PROCES I METODY WDROŻENIA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego Assessment Center?

Odpowiednio dobrane narzędzia rekrutacyjne, powiązane z wymaganymi na danym stanowisku kompetencjami, niezbędnymi do realizacji planowanych zadań są kluczowym czynnikiem powodzenia procesu rekrutacji pracowników. O tym, jak ważny jest to element z punktu widzenia zapewnienia rzetelności procesu naboru świadczą krytyczne ustalenia NIK zawarte w Informacji o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zaangażowanie Orange Hill skupia się zatem na szczegółowym zdefiniowaniu wymagań kwalifikacyjnych (w oparciu o zadania, jakie kandydat będzie realizować na danym stanowisku oraz w oparciu o niezbędne kompetencje), a w dalszej kolejności na trafnym doborze narzędzi, pozwalających na ich zweryfikowanie.

Zadania do sesji Assessment Center uznawane są za najskuteczniejsze narzędzie trafnej oceny w postępowaniu rekrutacyjnym. Opierając się na faktycznie zaobserwowanych zachowaniach, pozwalają na zebranie w wystandaryzowanych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach uczestników sesji.


Wielowymiarowość oraz obiektywizm oceny kandydata


Kluczowe znaczenie Assessment Center dla uczestników procesu rekrutacji

Z perspektywy organizacji właściwie opracowany scenariusz oraz narzędzia sesji Assessment Center, skutkujący pozyskaniem właściwych pracowników, pozwala skuteczniej realizować jej cele, a przy tym – czyni zadość wymaganiom formalnym, dotyczącym rzetelnego naboru.

Z perspektywy osób zarządzających pozwala na dokonanie właściwej oceny kandydatów z punktu widzenia potrzeb obsadzanego stanowiska, a poprzez dokonanie trafnego wyboru wpływa na jakość pracy podległego zespołu.

Z perspektywy przyszłego pracownika daje wytyczne dotyczące wymagań, jakim sprostać powinien na przyszłym stanowisku oraz daje gwarancję rzetelnego procesu oceny.

Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie szkoleń z tematu Budowanie autorytetu przełożonego – inspirujące przywództwo kształciła się kadra zarządzająca średniego szczebla.

ORANGE HILL na Zjeździe Specjalistów ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego w Warszawie

13 czerwca 2013 w Warszawie, na zaproszenie serwisu publiczni.pl, Tomasz Dąbrowski - nasz ekspert inspirował i podpowiadał: jak sprawić, aby pracownicy byli dobrze wyszkoleni? jak prowadzić szkolenia w sposób efektywny? jak szkolić dobrze mając często ograniczenia finansowe? a także jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie nie jest celem samym w sobie - przeczytaj nasz artykuł.

Temat motywacji jest jednym z tych obszarów szkoleniowych, który w ostatnim okresie budzi szczególne zainteresowanie administracji publicznej ...

Urząd Miejski w Bychawie – case study.

Wyzwanie wdrożeniowe dotyczyło nie tylko utworzenia systemu mapowania organizacji, ale również opracowania i wprowadzenia zmian w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi ...

Za nami przegląd infrastruktury etycznej w Starostwach Powiatowych

Sześć kolejnych urzędów administracji samorządowej podniesie efektywność zarządzania dzięki rozwiązaniom Orange Hill.

Na podstawie audytu infrastruktury etycznej opracowaliśmy mapy zagrożeń oraz zalecenia i rekomendacje w zakresie wzmocnienia zachowań etycznych w urzędach.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95