dołącz do nas
Co nowego!

Seminarium pt. „Zapewnienie jakości w zarządzaniu rozwojem ludzi”

13 września 2016 roku, tj. wtorek, w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się seminarium w ramach projektu „ENTREPRENEURS 7X21”. Program seminarium dotyczy działań, jakie mogą być podejmowane przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie rozwoju pracowników w organizacjach, aby rozwój ten realizowany był w sposób przemyślany i celowy. Odpowiednie zaplanowanie działań pozwala zapewnić spójność pomiędzy wytyczonymi kierunkami rozwoju kompetencji pracowników, a przyjętą wizją rozwoju całej organizacji. Seminarium poprowadzi Maciej Głogowski – konsultant Orange Hill Sp. z o.o.


Co nowego!

Kolejne wdrożenie sfinalizowane!

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu skorzystał z metodologii ESA_admin w trakcie wdrażania systemu zarządzania satysfakcją pracowników.

W efekcie przeprowadzonej diagnozy wewnątrzorganizacyjnej nasi eksperci przygotowali procedury regulacyjne.


Co nowego!

CLOSE LOOK AT DIVERSITY. VIENNA, 21-22 Nov. 2014

Tuned Up! project kick-off meeting took place in Vienna. We discussed how to make diversity more friendly and how to overcome stereotypes and convince managers to benefit from diverse teams?
Second day of the meeting was focused on defining the assumptions of national research with strong emphasis on business needs and expectations regarding diversity management.


Co nowego!

O projekcie Find The Best podczas seminarium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie!

23 maja 2013 r. na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji weźmiemy udział w prezentacji polskich instytucji realizujących projekty centralne programu „Uczenie się przez całe życie”. Joanna Zwolińska - menedżer projektów ...


Co nowego!

FIND THE BEST! Partners meeting, PRAGUE 19-20.09.2013

Together with partners from 5 EU countries we are working on competency-based recrutiment system dedicated to public administration. During partners meeting in Prague we started the next phase of our project: to design technical system solutions.


Co nowego!

Pozytywne opinie ekspertów o naszej innowacji!

Strategia wdrażania programu Agent Zmian przyjęta bez uwag!

W opinii ekspertów zewnętrznych "sposób testowania i pakiet proponowanych narzędzi w produkcie finalnym zasługuje na wysoką ocenę, gdyż uwzględnia aktualne potrzeby i stwarza możliwości aktywizacji zawodowej starszych wiekiem pracowników, zwłaszcza kobiet, a przy tym odpowiada nowym celom strategii rynkowej banków...


Co nowego!

ORANGE HILL NA KONFERENCJI W BRUKSELI

11-12 lutego uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji WORK BASED LEARNING AND APPRENTICESHIPS zorganizowanej przez Komisję Europejską. Warszaty networkingowe miały na celu integracjię sektora naukowego z biznesowym, a także ukierunkowały przyszłe działania w ramach nowych programów jak Erasmus+ na poprawę sytuacji osób wkraczających na rynek pracy przy wykorzystaniu nowych technologii.


Co nowego!

ERASMUS+ edition 2014

In cooperation with partners from: Poland, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Latvia, Italy and Spain we submitted 7 innovative projects to this year's ERASMUS PLUS  call for proposals. 


Co nowego!

FIND THE BEST. International meeting 5-6 of June, Granada, Spain

The 3rd international partners meeting of Find the Best project was arranged to discuss and test first modules of IT recruitment system. Joanna Zwolińska presented the approach and technical aspects as well as its basic functionalities.


Co nowego!

Druga akredytacja Emisariuszy Zmiany za nami!!

11 września w Warszawie odbyła się druga akredytacja Emisariuszek Zmiany, które ukończyły nasz partnerski projekt: "Agent Zmian. Program rozwoju zawodowego pracowników 50+ w bankach spółdzielczych". Wspólnie z FRBS ocenialiśmy projekty prezentowane przez świeżo upieczone Emisariuszki.


Co nowego!

FIND THE BEST. International meeting 16-17 Oct. 2014, Thessaloniki, Greece

We are after international partners meeting in Thessaloniki, where Tomasz Dąbrowski presented prototype of the FTB Tool, supporting recruitment and selection in public administration, to project partners.

Consultation of prototype in municipalities is about to begin in Poland, Austria, Czech Republic, Spain, Greece and Italy!


Co nowego!

"Microlearnings for Trainers and Teachers in VET systems" Kick-off meeting WIEDEŃ

W dniach 29-30 października 2015 roku w Wiedniu odbyło sie spotkanie otwierajace projekt Microlearnings for Trainers and Teachers in VET systems.

Celem  projektu jest opracowanie kursu dla trenerów i instruktorów w zakresie kształcenia zawodowego, aby ułatwić  im pracę z młodymi osobami – uczestnikami praktyk i staży zawodowych.

W trakcie spotkania poznaliśmy tajniki produkcji filmów edukacyjnych przygotowywanych w formie  „pigułek wiedzy” – krótkich, przystępnych dla użytkownika materiałaów.


Co nowego!

SPOTKANIE PARTNERÓW TUNED!UP KRAKÓW 17-18.12.2015

W dniach 17-18 grudnia w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów projektu TUNED UP!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus.

W pierwszym dniu spotkania partnerzy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Multiculturalism in the workplace” w ramach inicjatywy Diverstity Hub, gdzie mogli poznać ludzi z  całego świata, którzy dzielili się „dobrymi praktykami” w przełamywaniu barier kulturowych i tworzeniu otoczenia sprzyjającemu porozumieniu.


Co nowego!

Międzynarodowa konferencja pn.

W dniach 26-27 listopada w Zabrzu odbyła się piąta międzynarodowa konferencja pn. "Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

Wraz z Partnerami zaprezentowaliśmy i upowszechnialiśmy na niej system FTB!

W pierwszym dniu konferencji Tomasz Dąbrowski z Orange Hill zaprezentował wykład dotyczący metodologii rekrutacji, opartej na kompetencjach na podstawie doświadczeń i efektów projektu Find The Best.


Do góry!

Co nowego!

Seminarium pt. „Zapewnienie jakości w zarządzaniu rozwojem ludzi”

13 września 2016 roku, tj. wtorek, w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się seminarium w ramach projektu „ENTREPRENEURS 7X21”. Program seminarium dotyczy działań, jakie mogą być podejmowane przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie rozwoju pracowników w organizacjach, aby rozwój ten realizowany był w sposób przemyślany i celowy. Odpowiednie zaplanowanie działań pozwala zapewnić spójność pomiędzy wytyczonymi kierunkami rozwoju kompetencji pracowników, a przyjętą wizją rozwoju całej organizacji. Seminarium poprowadzi Maciej Głogowski – konsultant Orange Hill Sp. z o.o.

Kolejne wdrożenie sfinalizowane!

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu skorzystał z metodologii ESA_admin w trakcie wdrażania systemu zarządzania satysfakcją pracowników.

W efekcie przeprowadzonej diagnozy wewnątrzorganizacyjnej nasi eksperci przygotowali procedury regulacyjne.

CLOSE LOOK AT DIVERSITY. VIENNA, 21-22 Nov. 2014

Tuned Up! project kick-off meeting took place in Vienna. We discussed how to make diversity more friendly and how to overcome stereotypes and convince managers to benefit from diverse teams?
Second day of the meeting was focused on defining the assumptions of national research with strong emphasis on business needs and expectations regarding diversity management.

O projekcie Find The Best podczas seminarium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie!

23 maja 2013 r. na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji weźmiemy udział w prezentacji polskich instytucji realizujących projekty centralne programu „Uczenie się przez całe życie”. Joanna Zwolińska - menedżer projektów ...

FIND THE BEST! Partners meeting, PRAGUE 19-20.09.2013

Together with partners from 5 EU countries we are working on competency-based recrutiment system dedicated to public administration. During partners meeting in Prague we started the next phase of our project: to design technical system solutions.

Pozytywne opinie ekspertów o naszej innowacji!

Strategia wdrażania programu Agent Zmian przyjęta bez uwag!

W opinii ekspertów zewnętrznych "sposób testowania i pakiet proponowanych narzędzi w produkcie finalnym zasługuje na wysoką ocenę, gdyż uwzględnia aktualne potrzeby i stwarza możliwości aktywizacji zawodowej starszych wiekiem pracowników, zwłaszcza kobiet, a przy tym odpowiada nowym celom strategii rynkowej banków...

ORANGE HILL NA KONFERENCJI W BRUKSELI

11-12 lutego uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji WORK BASED LEARNING AND APPRENTICESHIPS zorganizowanej przez Komisję Europejską. Warszaty networkingowe miały na celu integracjię sektora naukowego z biznesowym, a także ukierunkowały przyszłe działania w ramach nowych programów jak Erasmus+ na poprawę sytuacji osób wkraczających na rynek pracy przy wykorzystaniu nowych technologii.

ERASMUS+ edition 2014

In cooperation with partners from: Poland, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Latvia, Italy and Spain we submitted 7 innovative projects to this year's ERASMUS PLUS  call for proposals. 

FIND THE BEST. International meeting 5-6 of June, Granada, Spain

The 3rd international partners meeting of Find the Best project was arranged to discuss and test first modules of IT recruitment system. Joanna Zwolińska presented the approach and technical aspects as well as its basic functionalities.

Druga akredytacja Emisariuszy Zmiany za nami!!

11 września w Warszawie odbyła się druga akredytacja Emisariuszek Zmiany, które ukończyły nasz partnerski projekt: "Agent Zmian. Program rozwoju zawodowego pracowników 50+ w bankach spółdzielczych". Wspólnie z FRBS ocenialiśmy projekty prezentowane przez świeżo upieczone Emisariuszki.

FIND THE BEST. International meeting 16-17 Oct. 2014, Thessaloniki, Greece

We are after international partners meeting in Thessaloniki, where Tomasz Dąbrowski presented prototype of the FTB Tool, supporting recruitment and selection in public administration, to project partners.

Consultation of prototype in municipalities is about to begin in Poland, Austria, Czech Republic, Spain, Greece and Italy!

"Microlearnings for Trainers and Teachers in VET systems" Kick-off meeting WIEDEŃ

W dniach 29-30 października 2015 roku w Wiedniu odbyło sie spotkanie otwierajace projekt Microlearnings for Trainers and Teachers in VET systems.

Celem  projektu jest opracowanie kursu dla trenerów i instruktorów w zakresie kształcenia zawodowego, aby ułatwić  im pracę z młodymi osobami – uczestnikami praktyk i staży zawodowych.

W trakcie spotkania poznaliśmy tajniki produkcji filmów edukacyjnych przygotowywanych w formie  „pigułek wiedzy” – krótkich, przystępnych dla użytkownika materiałaów.

SPOTKANIE PARTNERÓW TUNED!UP KRAKÓW 17-18.12.2015

W dniach 17-18 grudnia w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów projektu TUNED UP!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus.

W pierwszym dniu spotkania partnerzy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Multiculturalism in the workplace” w ramach inicjatywy Diverstity Hub, gdzie mogli poznać ludzi z  całego świata, którzy dzielili się „dobrymi praktykami” w przełamywaniu barier kulturowych i tworzeniu otoczenia sprzyjającemu porozumieniu.

Międzynarodowa konferencja pn.

W dniach 26-27 listopada w Zabrzu odbyła się piąta międzynarodowa konferencja pn. "Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi"

Wraz z Partnerami zaprezentowaliśmy i upowszechnialiśmy na niej system FTB!

W pierwszym dniu konferencji Tomasz Dąbrowski z Orange Hill zaprezentował wykład dotyczący metodologii rekrutacji, opartej na kompetencjach na podstawie doświadczeń i efektów projektu Find The Best.

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl
95