Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
OGÓLNE INFORMACJE
PARTNERSTWO
WIĘCEJ O PROJEKCIE
ENGLISH
KOMITET EKSPERTÓW

TUNED UP! Tools Under the Need of Enchancing Diversity to międzynarodowy projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami z Austrii, Czech oraz Hiszpanii


Główne założenia projektu odnoszą się do idei Ambasadora/ki Różnorodności – jest to nowa rola zawodowa, celem której jest rozszerzenie kompetencji oraz potencjału menadżera/ki w zakresie efektywnego zarządzania różnorodnością. Aktywność Ambasadorów/ek umiejscowiona byłaby pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie strategicznych decyzji w organizacji, a osobami których te decyzje dotyczą.


Wdrożenie takiego programu w ramy organizacji wymaga odpowiedniego, wielokierunkowego przygotowania pracowników mających pełnić nową rolę, ich bezpośrednich przełożonych, zarządu oraz całego personelu. Wymaga to wyposażenia ich w kompetencje oraz narzędzia pracy niezbędne do efektywnego zarządzania różnorodnością.


W ramach projektu wypracowane zostaną następujące narzędzia wspomagające pracę Ambasadora Różnorodności:

  • Audyt różnorodności - narzędzie IT umożliwiające kompleksową ocenę procesów związanych z zarządzaniem różnorodnością w organizacji
  • Wybór ambasadora różnorodności – narzędzie IT wspomagające wybór AR spośród pracowników organizacji
  • Narzędziownik ambasadora- zestaw narzędzi wspierających AR na stanowisku pracy
  • E-learning dla pracowników – prezentujący korzyści związane z różnorodnością w środowisku pracy
  • Podręcznik dla kadr kierowniczych- wspierający proces wdrożeniowy

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
Do góry!

Dowiedz się więcej o nas

Oferta do pobrania

W zakresie projektów UE

pobierz pdf

Zespół

Poznaj nas

Realizacje

Zobacz nasze portfolio projektów

Co nowego!

Inni o nas

Our company during the last 10 years has developed a strong network of partnerships all over Europe to be able to apply, manage and coordinate more than 30 european projects. In Poland our best partner is Orange Hill and its Project Manager Joanna Zwolinska, competent, friendly, common view on strategies and common will to develop good projects finalised to improve skills, competencies and with a real impact on economic sector. I think we'll cooperate for long time


Dott. Fabrizio Riccomi
Project Manager
Nero su Bianco
Mantova, Italy

Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl