dołącz do nas Co nowego!
Poznaj metodologie diagnozy organizacji ujęte w intuicyjnych systemach informatycznych, pozwalające na samodzielne przeprowadzenie całego procesu diagnozy i analizy danych

Mocne i słabe strony organizacji


Audyt zarządzania
wiedzą


Kultura
organizacyjna


Innowacyjne rozwiązania

Zaawansowana metodologia ujęta w przyjaznej formie, zrozumiałej dla każdego użytkownika.
Obsługa całego procesu badawczego w jednym narzędziu, system prowadzący użytkownika krok po kroku.
Technologia Open&Go – błyskawiczne uruchomienie badania.
Badania on-line lub/i w papierze.
Natychmiastowe wyniki i sugerowane kierunki usprawnień.
Natychmiastowe wyniki i sugerowane kierunki usprawnień.

Intuicyjność i prostota…

System informatyczny z przyjaznym interfejsem, który sam prowadzi przez proces przygotowania badania i sam wygeneruje raporty.
Wystarczy kilka kliknięć, by zrealizować pełne badanie.
Nie wymaga instalowania oprogramowania, wiedzy informatycznej ani konsultingowej.
PRZYGOTUJ BADANIE
  • Zdefiniowanie obszary i pytania badawcze
  • Ustawienie dowolnych kryteriów analizy wyników (np. staż, stanowisko, komórka org.)
  • Wsparcie w promocji (m.in. mailing, plakat, zaproszenia)
ZGROMADŹ OPINIE
  • Ankiety on-line lub/i papierowe (generator ankiet, panel wprowadzania wyników).
  • Monitoring postępu, podgląd bieżących wyników.
POZNAJ WYNIKI
  • Natychmiastowe generowanie raportów.
  • Raport z kierunkami sugerowanych zmian, nie tylko z wynikami.
  • Automatyczna prezentacja PowerPoint

Kompleksowe podejście

Zdefiniowana merytoryka
Korzystaj z gotowych obszarów i pytań badawczych.

Dowolne kryteria analizy
Wykorzystuj dowolne kryteria analizy danych (staż, stanowisko, wiek) lub definiuj własne.

Employer Branding
Używaj loga, nazwy swojej organizacji w ankietach, raportach, plakatach

Ankiety on-line
Korzystaj z ankiet on-line (dla wszystkich lub wymagających hasła albo przesłania unikalnego linku)

Ankiety papierowe
Wygeneruj ankietę do druku. Wprowadź wyniki do systemu i analizuj dane.

Bieżący monitoring badania
Obserwuj na bieżąco postęp badania i cząstkowe wyniki.

Wsparcie w promocji
Korzystaj z generatora plakatu, mailingu masowego czy szablonów zaproszeń.

Automatyczne raporty
Generuj raporty natychmiast po zakończeniu gromadzenia danych.

Archiwalne dane
W każdej chwili możesz wrócić do wyników lub wykorzystać je w benchmarkach.

Zaawansowana analityka, natychmiastowe wyniki

Praktyczne raporty generowane jednym kliknięciem, natychmiast po zakończeniu badania:

Raport końcowy (całościowe wyniki, kierunki sugerowanych usprawnień);
Raporty porównawcze (wg przyjętych kategorii, np. staż pracy, stanowisko, komórka organizacyjna i dowolne inne);
Raporty korelacyjne (wg skrzyżowanych kryteriów np. odpowiedzi pracowników o stażu ponad powyżej 10 lat w oddziale ABC);
Raport benchmarkowy – wewnętrzny (porównanie wyników 2 badań w tej samej organizacji). Automatyczne generowanie prezentacji PowerPoint z wynikami
Do góry!

Co nowego!

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl