Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
OGÓLNE INFORMACJE
PROCES I METODY WDROŻENIA
SZCZEGÓŁY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego to takie ważne?

Inspiracją dla stworzenia rozwiązań wspierających proces rekrutacji w administracji są nasze doświadczenia z realizacji projektów dotyczących zarządzania przez kompetencje w administracji publicznej. Punktem odniesienia są dla nas także wnioski z informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego z 2010 r. Wskazują one na potrzebę wzmocnienia tego obszaru, zwracając uwagę m.in. na konieczność zwiększenia efektywności i rzetelności oceny oraz na konieczność skrócenia okresu realizacji procesu rekrutacji.


Przygotowaliśmy rozwiązania metodyczne i informatyczne, które wspierają obszar rekrutacji i selekcji w administracji publicznej, dążąc do tego, aby:

 • ocena kandydatów dokonywana była rzetelnie,
 • pracownicy odpowiedzialni za rekrutację mieli wystarczające wsparcie, by móc zapanować nad często niezwykle licznymi zgłoszeniami od kandydatów.

FTB – innowacja europejska.

Nasze rozwiązania znalazły uznanie Komisji Europejskiej, która w programie Rozwoju Innowacji zdecydowała o dofinansowaniu prac nad systemem informatycznym, dedykowanym urzędom administracji publicznej. Dzięki temu metodyka FTB będzie dostępna dla wszystkich urzędów.

Zintegrowany System Rekrutacji FTB, dzięki zastosowaniu narzędzia elektronicznego, wspierającego procesy rekrutacyjne, pozwala na przeprowadzenie przejrzystego procesu selekcji opartego o kompetencje pracowników, odnoszącego się do zidentyfikowanych potrzeb rekrutacyjnych.

FTB jest szczegółową metodyką rekrutacji opisaną w trzech fazach: określania potrzeb rekrutacyjnych, selekcji i rekrutacji oraz wdrażania pracowników. Jest nie tylko kompletnym procesem. Zawiera także rozwiązania wspierające w preselekcji i selekcji kandydatów.

Usystematyzowanie zadań w fazie określania potrzeb i wymogów rekrutacyjnych ma zasadniczy wpływ na całość rekrutacji, tj. wybór odpowiedniej osoby oraz na jej właściwe zaadaptowanie się w miejscu pracy, a tym samym – jest działaniem warunkującym wybór najlepszego kandydata zdolnego do rozwoju w ramach organizacji.


Zalety systemu FTB:

 • wzrost wydajności i skuteczności procesów rekrutacyjnych w instytucjach publicznych;
 • wyszukiwanie najbardziej odpowiednich kandydatów na stanowiska, dzięki adekwatnemu określeniu kryteriów rekrutacyjnych;
 • przejrzystość procedur rekrutacji, tworzenie obiektywnych list rankingowych, umożliwiających porównywanie ofert, co zapobiega podejrzeniom o nepotyzm i stronniczość;
 • standaryzacja procesu selekcji, przyczyniająca się do minimalizacji ryzyka wystąpienia błędów formalnych;
 • skrócenie czasu rekrutacji, dzięki zautomatyzowaniu działań w zakresie preselekcji kandydatów;
 • wsparcie komunikacji z kandydatami – generowanie informacji o przebiegu procesu rekrutacji;
 • opracowywanie planu wdrożenia pracownika w odniesieniu do zadań i wymogów kwalifikacyjnych;
 • monitorowanie postępów nowozatrudnionej osoby poprzez badanie kompetencji oraz udzielanie wskazówek rozwojowych, wspomagających realizację ścieżki adaptacji;
 • zastosowanie przejrzystych kryteriów oceny rozwoju pracownika w okresie służby przygotowawczej.
Do góry!

Portfolio

Skontaktuj się z nami

+48 533 303 399
katarzyna.bajolek@orangehill.pl
Zostaw nam swój numer telefonu.
Oddzwonimy!

Realizacje

Poznaj nasze kluczowe doświadczenia.

Zobacz ostatnie wdrożenia naszych usług w urzędach administracji publicznej!

Co nowego!

Inni o nas

Doświadczenie, jakim wykazuje się firma Orange Hill Sp. z o.o., profesjonalizm, terminowość i rzetelność realizowanych zadań pozwalają nam rekomendować tę Firmę jako rzetelnego, godnego zaufania Partnera...


Bożena Greń
Prezes Zarządu
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl