Youtube Icon Google Icon Facebook Icon Co nowego! Orange Arrow dołącz do nas
OGÓLNE INFORMACJE
WIĘCEJ O PROJEKCIE

Agent Zmian. Program rozwoju kariery osób 50+ w bankach spółdzielczych województwa mazowieckiego to projekt innowacyjny upowszechniający realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej (jako liderem) oraz Warszawskim Bankiem Spółdzielczym (jako partnerem i reprezentantem grupy docelowej).

W projekcie dążymy do wypracowania nowej roli zawodowej – Agenta Zmiany. Chcemy wyposażyć pracowników Banków Spółdzielczych w niezbędne kompetencje oraz narzędzia pracy wspierające przeprowadzanie zmian wewnątrz struktur Banków Spółdzielczych, zarówno na poziomie organizacji pracy, jak i dostosowywania się do rekomendacji KNF i innych oczekiwań rynku finansowego.

Stworzyliśmy innowacyjną koncepcję zaangażowania pracowników 50 + w proces przeprowadzania zmian w środowisku pracy.

W ramach projektu tworzymy szeroki program rozwojowy dla Agenta Zmiany, wspierający zarówno pracownika, jak i organizację we wdrożeniu nowej roli zawodowej, obejmujący następujące komplementarne elementy:

Istotnym elementem tego modelu jest jego uniwersalność. Stawiamy sobie za cel opracowanie i upowszechnienie nowej roli zawodowej, która będzie szansą rozwoju zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do góry!

Dowiedz się więcej o nas

Oferta do pobrania

W zakresie projektów UE

pobierz pdf

Zespół

Poznaj nas

Realizacje

Zobacz nasze portfolio projektów

Co nowego!

Inni o nas

Our company during the last 10 years has developed a strong network of partnerships all over Europe to be able to apply, manage and coordinate more than 30 european projects. In Poland our best partner is Orange Hill and its Project Manager Joanna Zwolinska, competent, friendly, common view on strategies and common will to develop good projects finalised to improve skills, competencies and with a real impact on economic sector. I think we'll cooperate for long time


Dott. Fabrizio Riccomi
Project Manager
Nero su Bianco
Mantova, Italy

Do góry!
Copyright 2013 by Orange Hill
ul. Poznańska 6/4, Kraków
tel. 12 353 05 59, 12 307 03 99
biuro@orangehill.pl